Nasze fundamenty

Historia

Człowiek, który nie zna podstaw swojej historii ma kłopoty ze zrozumieniem dzisiejszego świata. Dla młodych ludzi historia jest budulcem ich tożsamości. Z tego powodu musimy odzyskać kontrolę nad pisaniem historii. Nie wolno nam zgodzić się na to, aby obcy ze spaczoną psychiką zniekształcili naszą historię i ją wynaturzyli. W naszej cywilizacji zachodniej utraciliśmy już w bardzo dużym stopniu kontrolę nad tym, jak napisana jest nasza historia. W wyniku tego pojawiła się propaganda Holokaustu oraz kult winy określany jako White Man’s Burden – Obciążenie Białego Człowieka albo White Man´s Guilt – Wina Białych. Gdy już odzyskamy kontrolę nad pisaniem naszej historii musimy ją przepisać i zadbać o to, aby psychologicznie skażeni obcy ze wschodu nigdy więcej nie mieli nad nami przewagi.

Rodzina

W tradycji zachodnio-chrześcijańskiej rodzina ma bardzo duże znaczenie. Ta wysoka pozycja w hierarchii wartości jest zjawiskiem, które nie było nieznane w Europie przedchrześcijańskiej. Dowodem na to są pisma rzymskich historyków oraz odkrycia z epoki kamienia. Wysoka pozycja rodziny w hierarchii wartości ma swoje źródło w cechach dziedzicznych Europejczyków a nie w jakimś powierzchownym kulturowym wizerunku, które traktowane jest niemal jak religia. Proszę sobie przypomnieć opis „Świętej Rodziny”, który nie jest zarezerwowany dla tej tylko rodziny, którą znamy z historii Bożego Narodzenia. W tradycji zachodnio-chrześcijańskiej Rodzina jest świętością. Rodzina jest podstawą naszej egzystencji.

Wiara

W Europie wiara, jako nauka Chrystusa, trwa od 2000 lat. Wiara Chrześcijańska – a nie etniczność – zjednoczyła w przeszłości narody Europy przeciw atakom z innych kręgów kulturowych. Największym sukcesem chrześcijaństwa jest zjednoczenie wszystkich białych nacji pod wspólnym godłem nowej religii.

Nauka

Fundamentem kultury europejskiej jest racjonalizm. W Europie rozwijają się pierwsze szkoły misterium antycznego, które dzisiaj nazwalibyśmy uniwersytetami przyrodniczymi. Poszukiwanie prawdy i potrzeba zrozumienia świata stanowią specyficzne cechy Europejczyków, które postawili na czele rozwoju kulturalnego człowieka.

Rasa

Przez wiele wieków granice chrześcijaństwa określały osadnictwo europejskie. Jest to fakt mimo tego, że nigdy ten aspekt rasowego zjednoczenia wszystkich białych ludów w ramach jednej religii Chrystusa nie został wyraźnie zwerbalizowany. Tam, gdzie kończyło się osadnictwo białych tam i chrześcijaństwo miało swoją granicę, i tak trwało przez setki lat.
Uwaga: w czasach kolonialnych, czarni, którzy zostali nawróceni przez europejskich misjonarzy, są chrześcijanami tylko powierzchownie. Ich zwyczaje bardzo często zdradzają ich prawdziwa religię, która wynika z rasy: voodoo.