Nasze założenia

Żyjemy w chorych czasach. Wszędzie widoczna jest tendencja ukazywania białej rasy – założycieli krajów Europy – jako wroga tak zwanej elity, która swego przeciwnika skazała na zagładę. Od dłuższego czasu europejskie narody atakowane są ze względu na rasę i seksualność. W tych atakach centralną rolę odgrywają massmedia, ponieważ kilkadziesiąt lat temu wpadły we wrogie ręce. W związku z tym interesy białej, heteroseksualnej ludności przestały być tam reprezentowane.

Naszym założeniem jest, aby strona WHITE EUROPE stanowiła medialną przeciwwagę tym wrogim mediom głównego nurtu, poprzez reprezentowanie praw i żądań białych, heteroseksualnych Europejczyków. Chcielibyśmy Was namówić do bojkotowania tych elitarnych mediów i zaprosić do współtworzenia i rozbudowy portalu WHITE EUROPE.

O homoseksualiźmie

Specjalnością systemu politycznego jest kreowanie klasy patologicznej jako broni przeciw białej, heteroseksualnej części społeczeństwa. Plan obecnego systemu politycznego, który zakłada faworyzowanie homoseksualizmu jako wyższej kasty jest dokładnym odzwierciedleniem tego nastawienia. Trzeba przy tym wyraźnie powiedzieć, że homoseksualiści jako tacy nie są żadnym wrogiem Białej Rasy.

O rodzinie

Biologicznie zdrowa, biała rodzina stanowi w naszym systemie kulturowym wartość najwyższą. Z tego powodu chcemy wyraźnie podkreślić, że naszym zamiarem jest bezkompromisowe reprezentowanie jej interesów. Podstawą naszego myślenia jest przyjmowanie życia z punktu widzenia biologii. Z tego wynika nasze bezwarunkowe zwalczanie ideologii politycznych mających na celu nasze zniszczenie.

Informacja o zmianie systemu

Naszym założeniem jest, aby WHITE EUROPE stała się platformą informacyjną, która bezwarunkowo zakłada promocję WHITE SURVIVAL i WHITE PROGRESS. Docelowym naszym planem jest wykreowanie duchowego fundamentu, który da nam siłę do pokonania obecnego systemu działającego na szkodę białej rasy.

Wasza Redakcja